O nás

O nás

Učíme tradiční japonské jiu jitsu, uzpůsobené moderní době. Do výuky zakomponováváme i jiná bojová umění, především muay thai, aiki jutsu atd (většina bojových umění vychází z tradičního japonskéhu ju-jutsu).

Chtěli bychom upozornit, že veškeré rychlokurzy, kde říkají, že se naučíte bránit v krátké době jsou klamavé. Mohou Vám sice ukazovat chvaty, které jsou velice účinné, ale umět chvat a opravdu ho použít, jsou dvě naprosto odlišné věci. Umět se ubránit je z 90% o psychice, což Vám může dodat jen trénink. Neslíbíme, že po měsíci cvičení budete schopni se ubránit jakémukoliv útoku, ale slíbíme, že pokud budete pečlivě trénovat, tak se vaše šance zmnohonásobí.

Co je to sebeobrana a jiu jitsu

Sebeobrana a jiu jitsu zahrnují součásti všech úpolových sportů jako je judo, tae-kwo do, karate atd. Sebeobrana je jako každá jiná činnost, která nebyla dána člověku od přírody naučená, a proto se musí pravidelně procvičovat. V sebeobraně platí stejně jako v životě – co nemáte naučené, nemůžete použít, a proto si myslet, že se ubráníme v každé situaci jenom úderem, jenom kopem, jenom hodem nebo pákou je velmi mylné. Proto je důležité znát celý repertoár technik a vhodným způsobem je zkombinovat.

Jiu jitsu Praha – skutečný boj

Ve skutečné bojové situaci není útočník omezen pravidly ani morálními zábranami. Volba technických prostředků a zbraní míří k totálnímu zrušení obranných akcí napadeného a snaze po vítězství za každou cenu. Sportovní pravidla zaručují každému závodníkovi rovnocenné podmínky, ve skutečné bojové situaci však útočník určuje za jakých podmínek se povede boj výhodný pro něho. Skutečný boj bývá často zahájen bez varování a napadený bývá útokem překvapen, dostává se do časové tísně, dostavují se stresové situace. Všechny tyto vlivy mohou způsobit to, že obránce není schopen se bránit ani uplatnit i perfektně nacvičené techniky, které používá ve sportovním zápase. Cvičením jiu jitsu se snižuje čas mezi útokem a obranou, obranné jednání se automatizuje a to je velmi důležité pro získání potřebného sebevědomí a skutečné, nejen teoretické, účinnosti.

Sebeobrana – slabý proti silnému

Sebeobranné prvky mají být takové, aby se s nimi ubránily malí a slabí proti velkým a silným. Měli bychom si uvědomit, že málokdy slabší napadne silnějšího, a o tom vlastně jiu jitsu a sebeobrana je – cvičením, aby se slabší ubránil silnějšímu. Postup nácviku musí být posloupný – nejprve musí být dobře zvládnuty prvky obrany po stránce technické. Prvky se musí cvičit jednotlivě, potom se mohou spojovat v jednotlivé kombinace. Na začátku se cvičí pomalu a přesně, obrana i útok musí jít po správné dráze. Později se akce zrychlují, avšak bez použití síly. Až techniky a jednotlivé akce se dostanou do podvědomí, potom mohou být prováděny s nasazením.

Jiu jitsu Praha – bezpečnost

Bezpečnost jedince musí být na prvním místě. Cvičenci se střídají mezi sebou přiměřeně k jejich zdatnosti z důvodu nácviku sebeobranných akcí na různé partnery nestejné výšky a váhy. Nácvik každé akce se musí provádět neustále, až se stane obrana součástí jedince, který obranu vykonává automaticky na daný útok plynule, rychle a s patřičným důrazem v mezích nutné obrany.

Sebeobrana – automatizace

Sebeobrana musí vejít do podvědomí člověka, aby ji prováděl instinktivně, bez přemýšlení, s možností kombinovat, tak jako plave, jezdí na kole, bruslí atd. Nejvyšší formou řešení sebeobrany je samozřejmě situace, kdy ke střetu s útočníkem vůbec nedojde. Není-li však vyhnutí, ve výhodě jistě bude ten, kdo více cvičil. Samotná agresivita na trénovaného obránce stačit jistě nebude, stejně jako se člověk nestane v okamžiku bez tréninku zdatným horolezcem, plavcem nebo šachistou jen proto, že si to právě usmyslel. Podobně nemá šanci útočník, který se rozhodl vás okrást nebo vám ublížit, pokud jste na tyto situace trénováni. Techniky jiu jitsu vám umožní využít jeho sílu, sebevědomí a domnělou převahu v jeho neprospěch. Jiu jitsu původem z Japonska je souhrn bojových umění prověřený stovkami let a přizpůsobovaný době a místu. Dnes se samozřejmě netrénuje tak jako v dobách vzniku bojových umění v Japonsku proti meči, ale aktuálně proti noži či střelné zbrani.

Jiu jitsu Praha – vaše šance

Slíbit nezranitelnost sice nelze, ale vaše šance se s dovedností jiu jitsu podstatně zvýší, podobně jako šance plavce, kterého shodili do vody. Praha, a nejen Praha, není vždy úplně bezpečné místo, a je jasné, že s dovedností sebeobrany se budete pohybovat s mnohem větší jistotou a klidem než dosud. Navíc jako bonus získáte díky tréninku lepší psychickou a tělesnou kondici.